Program dla ABI

ABI ADMINISTRATOR

Program dla ABI – Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – do wygodnego zarządzana elementami polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Zawiera wykaz budynków i miejsc przetwarzania danych osobowych, ewidencję osób upoważnionych, zabezpieczeń, programów i zbiorów danych osobowych oraz wspomaga prowadzenie rejestru zbiorów, incydentów, planów sprawdzeń i sprawozdań zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MAiC.

 

ABI Administrator program dla ABI

ABI Administrator – program dla ABI

Zawiera elementy wymagane ustawą. Program wspiera zarządzanie polityką bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Pozwala zarządzać wymaganymi rejestrami, dokumentami i użytkownikami.

Szablony dokumentów ABI. Program pozwala na tworzenie dowolnych szablonów dokumentów, które dzięki inteligentnym tagom same wypełnią się danymi w czasie ich generowania dla pojedynczych użytkowników lub grup.

Rejestr zbiorów danych. Program pozwala na prowadzenie rejestru zbiorów danych zgodnie z rozporządzeniem MAiC. Zawartość rejestru może być zapisana w formacie html co ułatwia publikację na stronie internetowej. WIĘCEJ

Zdalna współpraca on-line

Instalacja na serwerze w 3 krokach (LAN/WAN)

Program przeznaczony jest do instalacji na serwerze klienta i może być zainstalowany na dowolnym serwerze sieciowym z zainstalowanym środowiskiem WordPress: Windows (np. z pakietem XAMPP) lub Linux (np. Ubuntu + LAMP). Serwer może być zlokalizowany w sieci LAN (w intranecie) lub na serwerze zewnętrznym u dowolnego dostawcy usług hostingowych.

Relacje między elementami

Wszystkie element systemu, takie jak: zbiory danych osobowych, użytkownicy wraz z loginami i zakresem uprawnień, upoważnienia i dokumenty, miejsca przetwarzania, programy, podzbiory papierowe, są połączone ze sobą linkami. Z dowolnego miejsca systemu możemy przełączać się pomiędzy nimi jednym kliknięciem, aby uzyskać aktualny obraz procesu przetwarzania danych osobowych w organizacji.

Współpraca i współdzielenie

ABI Administrator umożliwia współpracę wszystkich osób zaangażowanych w ochronę danych osobowych. Przede wszystkim są to: ABIASIADO, ale mogą to być pozostali pracownicy, którym możemy nadać uprawnienia do wyświetlania dokumentów, które ich dotyczą. Do pracy z programem wystarczy przeglądarka internetowa bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

abi program sieciowy

 ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Sprawdź w jaki sposób program ABI Administrator wspiera prowadzenie Polityki Bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ABI Administrator dla kogo

Dla ABI w firmach i urzędach

ABI Administrator wspiera administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie prowadzenia i aktualizacji dokumentów – w tym upoważnień do przetwarzania danych osobowych – oraz różnego rodzaju rejestrów i wykazów. Dzięki aplikacji możliwe jest prowadzenie w formie elektronicznej różnych elementów wymaganych przez prawo dla polityki bezpieczeństwa.

Wspiera prowadzenie polityki bezpieczeństwa

Tworzy i organizuje szablony dokumentów

Zarządza upoważnieniami i dokumentami

Umożliwia wysyłkę seryjną i akceptację elektroniczną

Prowadzi wykazy i rejestry (zbiorów, miejsc, osób)

Dla świadczących outsourcing ABI

ABI Administrator to aplikacja dzięki, której możesz świadczyć usługi profesjonalnego outsourcingu ABI na rzecz swoich klientów – tzw. zewnętrzny ABI. Architektura aplikacji pozwala na jej zainstalowanie na Twoim własnym serwerze lub u dowolnego providera. Twoi klienci łączą się z aplikacją przez Internet, dzięki czemu obie strony mają dostęp do zawsze aktualnych danych.

Dostępny on-line w chmurze publicznej lub prywatnej

Umożliwia zdalną współpracę ADO / ABI / ASI

Podnosi jakość usług i skraca czas

Ułatwia komunikację i przyspiesza reakcję na incydenty

Dla partnerów: atrakcyjne rabaty i promocja

Swoboda instalacji

 

ABI Administrator jest aplikacją webową. Możemy ją zainstalować we własnym środowisku sieciowym – w sieci LAN – lub u dowolnego providera usług hostingowych takich jak nazwa.pl czy home.pl. Możemy również całe środowisko zainstalować na stacji lokalnej do wyłącznie własnego użytku. Instalacja jest prosta i przebiega w kilku jasno opisanych krokach.

W sieci LAN

W chmurze

Na stacji roboczej

KLUCZOWE FUNKCJE

Rejestr zbiorów

Moduł ten umożliwia prowadzenie rejestru zbiorów zgodnie z wytycznymi rozporządzenia MAiC. Rejestr i jego pozycja mogą zostać zapisane do formatu HTML, co umożliwia ich łatwą publikację na stronie internetowej. Automatycznie rejestrowane są zmiany w rejestrze.

Sprawdzenia

Pozwala na prowadzenie planu sprawdzeń oraz tworzenia i ewidencjonowania sprawozdań ze sprawdzeń zgodnie w wymogami rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji. Dokumenty mogą być zapisane do pliku HTML w celu ich późniejszego wydrukowania i podpisania.

Incydenty

Moduł Incydenty umożliwia rejestrowanie w systemie różnego typu incydentów. Kategorie incydentów mogą być definiowane przez użytkownika. Przy pomocy filtrów możemy wygodnie przeglądać incydenty w zależności od ich statusu i innych parametrów.

Zarządzanie upoważnieniami

ABI Administrator pozwala na kontrolę upoważnień do dostępu do zbiorów danych osobowych dla poszczególnych osób. Kontroluje status upoważnienia oraz termin ważności. Upoważnienia wysyłane są automatycznie w dzięki inteligentnym szablonom dokumentów.

Dokumenty i szablony

System oferuje możliwość stworzenia nieograniczonej liczby szablonów dokumentów, które mogą być dowolnie kategoryzowane. Zmienne elementy dokumentu wypełniają się automatycznie w zależności od danych osoby czy innych elementów, których dotyczą.

Elektroniczna akceptacja

Dokumenty mogą być tworzone dla indywidualnych osób lub całych grup na podstawie opracowanych szablonów. Wygenerowanie dokumentu dla danej osoby powoduje wysłanie do niej notyfikacji o oczekującym dokumencie do akceptacji elektronicznej.

Rejestry i ewidencje

ABI Administrator pozwala na prowadzenie wszystkich ewidencji wynikających z przepisów prawa, które stanowią uzupełnienie Polityki Bezpieczeństwa. Są to ewidencje zbiorów danych osobowych, osób upoważnionych, programów, miejsc przetwarzania i zabezpieczeń.

Dostęp przez Internet

Program ABI Administrator jest aplikacją zbudowaną w całości w oparciu o technologie internetowe i framework WordPress. Dzięki temu praca z aplikacją nie wymaga instalacji żadnych komponentów na stacjach roboczych, a dostęp do systemu może odbywać się przez Internet.

Wbudowany blog ABI

Program ABI Administrator jest integralną częścią systemu CMS WordPress, który został przez nas wyposażony w specjalne pluginy. Dzięki temu ABI może prowadzić nowoczesny blog a wpisy mogą być dostępne publicznie lub tylko dla wybranych użytkowników.

Sprawdź jak działa ABI Administrator

Zapraszamy do zapoznania się z działaniem programu on-line bez konieczności instalacji! Jeśli chciałbyś zobaczyć zdalną prezentację programu lub masz jakieś pytania, to skontaktuj się z nami +48 12 396 55 45