Zmiany w wersji 1.5.5

Zmiany w wersji 1.5.5

Dodano mechanizm automatycznego powiadamiania wskazanych osób o zarejestrowaniu w systemie nowego incydentu. Wskazane osoby otrzymują notyfikację mailową wraz z podaniem tytułu zgłoszenia, osoby zgłaszającej, daty i godziny oraz linku do szczegółów zgłoszenia. Osoby, do których wysyłane jest powiadomienie mogą być wybrane spośród osób zarejestrowanych w systemie lub też spoza niej. Np. zewnętrzny ABI/IOD.

Więcej o tej funkcjonalności można przezczytać tutaj: https://abiadministrator.pl/powiadamianie-o-incydencie-email/

Uwaga: instalacja aktualizacji automatycznie z poziomu panelu administracyjnego WordPress możliwa jest tylko dla wersji od 1.5. Użytkownicy starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację w sposób manualny, o czym pisaliśmy tutaj: https://abiadministrator.pl/wersja-1-5-przeprowadzic-aktualizacje/

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.