Zmiany w wersji 1.3.7

Zmiany w wersji 1.3.7

W tej wersji rozbudowano mechanizm usprawniający wysyłkę dokumentów.

1 Zatwierdzanie dokumentów.

Dokument można wysłać do odbiorcy z przyciskiem akceptacji lub bez niego. Możliwe są 3 opcje:

  • Opcja 1 Dokument wymaga zatwierdzenia przez adresata (zawiera przycisk akceptacji). Shortcode [accept_button label=”Akceptuję”]. Do czasu zatwierdzenia dokument będzie miał status „Oczekuje na akceptację”.
  • Opcja 2 Dokument nie wymaga zatwierdzenia przez adresata (brak przycisku akceptacji). Dokument rejestrowany jest w systemie jako zaakceptowany z datą wysłania.
  • Opcja 3 Wyślij dokument ze statusem „Zatwierdzony” (brak przycisku akceptacji) z datą:… Dokument rejestrowany jest w systemie jako zaakceptowany z datą, którą wybierzemy.

przycisk akceptacji

2 Powiadomienia mailowe.

Możemy zdecydować czy powiadomienie mailowe o wysłaniu dokumentu zostanie wysłane i kto je otrzyma. Możliwe są 2 opcje:

  • Opcja 1  Powiadom adresatów dokumentu o wygenerowaniu dokumentu. Powiadomienie o utworzeniu (wysłaniu) dokumentu zostanie wysłane do adresatów dokumentu.
  • Opcja 2 Powiadom inne osoby o wygenerowaniu dokumentu. Powiadomienie o utworzeniu (wysłaniu) dokumentu zostanie wysłane do innych osób niż adresaci dokumentu.

powiadomienia mailowe

Niezaznaczenie żadnego z checkboxów spowoduje, że żadne powiadomienie nie będzie wysłane.

3 Inne osoby ujęte w dokumencie

Funkcja ta pozwoli nam dodać do dokumentu inne osoby, które będziemy chcieli w nim ująć. Osoby te możemy wybierać indywidualnie lub grupowo. Wyświetlenie tych osób w treści dokumentu odbywa się poprzez dodanie shortcodu z menu Wstaw > Powiązane osoby

powiązane osoby

4 Wprowadzono szereg innych poprawek oraz usunięto błędy

5 Przetestowano zgodność z wersją WordPress 4.7.3

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.