Zmiany w wersji 1.3.3

Zmiany w wersji 1.3.3

1. HISTORIA ZMIAN W REJESTRZE ZBIORÓW
Wprowadzono wykaz zmian wprowadzanych w rejestrze zbiorów, co odpowiada zapisom paragrafu 6 rozporządzenia, który mówi:
Administrator bezpieczeństwa informacji odnotowuje historię zmian w rejestrze zawierającą: 1) informację o rodzaju zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie); 2) datę dokonania zmiany; 3) informację o zakresie zmiany.

 

Mechanizm działa w następujący sposób: po wprowadzeniu zmiany w zbiorze ujętym w rejestrze i wybraniu opcji Zapisz pojawia się okno dialogowe z checkboxem „Zarejestruj modyfikacje w rejestrze„. Zaznaczenie tego pola spowoduje odnotowanie zmiany w historii rejestru. Przy braku zaznaczenia, zmiana zostanie zapisana, ale nie pojawi się informacja o modyfikacji rejestru. Jest to szczególnie wygodne w sytuacji, gdy chcemy na przykład poprawić literówkę czy wprowadzić mniej istotne zmiany.

historia zmian w rejestrze zbiorow

Historia zmian w rejestrze będzie widoczna w menu Zbiory w tabelce Historia poniżej. Zobaczymy tam datę zmiany, jej rodzaj (np. aktualizacja), typ (które pole zostało zmienione) oraz zakres zmiany w postaci Przed i Po.

Zawartość tabelki Historia możemy wyeksportować do pliku CSV.

historia zmian w rejestrze

 

2. ZMIENIONO DOMYŚLNE SORTOWANIE TABELI DOKUMENTÓW
W tej chwili najnowsze wpisy wyświetlają się na górze tabeli (sortowanie malejące po dacie i następnie po ID dokumentu)
3. POPRAWIONO MECHANIZM DODAWANIE ZBIORÓW/PROGRAMÓW
W czasie tworzenia dokumentu np. upoważnienia mamy możliwość wyboru wielu zasobów, należących do różnych Zbiorów.
4. SPRAWDZONO ZGODNOŚĆ Z WORDPRESS 4.7
Status OK
3. POPRAWKI I UDOSKONALENIA W INTERFEJSIE
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.