Zmiany w wersji 1.3.1

Zmiany w wersji 1.3.1

1. Dodano możliwość wprowadzenia opisu sposobu wymiany danych między systemami. Opcja dostępna w Programy i zasoby > Nazwa programu > Szczegóły: tabelka Używane programy/zasoby, kolumna Akcje.

sposob przeplywu danych

2. Dodano raport Przepływów danych między systemami. Raport dostępny w formacie HTML lub CSV. Funkcja dostępna z poziomu Programy i zasoby

sposob przeplywu danych

3. Dostosowano pole Opis danego programu do wprowadzania tam informacji o strukturze zbioru danych i polach informacyjnych. Edycja informacji dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego dla danego zasobu.

opis struktury danych

Wprowadzone tam dane będą widoczne w aplikacji z poziomu Programy i zasoby > Szczegóły programu – Opis.

opis struktury danych

Szczegóły opisu uzyskamy po kliknięciu …więcej

opis struktury danych

4. Dodano raport Programy i struktury (html) prezentujący wykaz wszystkich programów wraz z zawartością pola opis, w którym opisana może być struktura zbioru danych. Raport dostępny z poziomu Programy i zasoby.

struktura zbioru danych

5. Wprowadzono poprawki w działaniu aplikacji.

Tips & Tricks: ze względu na to, że opis struktury zbioru danych jest często bardzo obszerny oraz bywa on dostarczany przez producentów programów w formacie PDF, dobrym pomysłem jest wgranie takiego dokumentu do biblioteki mediów WordPress. Wtedy nie musimy w polu opisu zamieszczać całej treści, ale możemy wskazać link do pliku dokumentu.

Przykład:

Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi dla programu PŁATNIK zawarty jest w dokumentacji dostarczonej przez producenta, która dostępna jest tutaj: PLATNIK-StrukturyDanych.pdf


Jak wykonać aktualizację wtyczek opisaliśmy tutaj >>

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.