Zmiany w wersji 1.3.0

Zmiany w wersji 1.3.0

1. Dodano funkcję łączenia użytkownika z zasobem (programem) wraz ze wskazaniem jego identyfikatora oraz zakresu uprawnień. Dzięki temu zapewniamy zgodność z art. 39.1 ustawy, który mówi:

Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać: 1) imię i nazwisko osoby upoważnionej; 2) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

Funkcja dostępna z poziomu konkretnego programu (zasobu) w sekcji Użytkownicy > Akcja: Modyfikuj uprawnienia. Jak na ilustracji poniżej:

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osbowych

2. Znacząco ulepszono mechanizm wycofywania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w danym zbiorze i podzbiorze.

3. Dodano opcję „Rejestr wewnętrzny” przy definicji zbioru. Dotychczas dostępne były 2 rodzaje wpisów do rejestru: Rejestr ABI i Zgłoszony w GIODO.

Rejestr wewnętrzny ABI

4. Dodano zbiorczy raport „Upoważnieni” dostępny w formacie HTML lub CSV, który wyświetla listę osób upoważnionych do zbiorów i zasobów wraz z ich identyfikatorem oraz zakresem uprawnień w programach. Raport dostępny z pozycji menu Programy i zasoby oraz Osoby.

Raport osoby upoważnione do przetwarzania

5. Wprowadzono poprawki i ulepszenia w interfejsie użytkownika.

6. Wyeliminowano pomniejsze błędy.

Uwaga: aktualizacja wymaga także aktualizacji tematu. Opis jak wykonać aktualizację:
https://abiadministrator.pl/wykonac-aktualizacje-wtyczek-abi-administrator/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.