ZMIANY W WERSJI 1.7.8 (Rejestr czynności i kategorii)

ZMIANY W WERSJI 1.7.8 (Rejestr czynności i kategorii)

  • Zmodyfikowano kształt rejestru czynności przetwarzania zgodnie ze wzorem opublikowanym przez UODO (dawniej GIODO)
  • Dodano rejestr czynności kategorii przetwarzania zgodnie ze wzorem opublikowanym przez UODO (dawniej GIODO)
  • Poprawiono działanie importu pliku CSV – zastosowano kodowanie ANSI co eliminuje błędne wyświetlanie czcionek w MS Excel
  • Wprowadzono szereg większych i mniejszy poprawek

Rejestry czynności i kategorii przetwarzania

Pozycja menu głównego aplikacji: Rejestr czynności

Rejestr czynności przetwarzania znajduje się w górnej części okna, a rejestr kategorii po niżej. Dodawnie pozycji do rejestrów odbywa się poprzez kliknięcie znaku „+”.

Definiowanie pozycji rejestru odbywa się analogicznie do innych elementów systemu, poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji dostępnych w formie wizzarda.

rejestr czynności przetwarzania

Elementy raportu RODO HTML, które wyświetlają się na stronie początkowej raportu, a więc: oznaczenie Administratora, dane Inspektora, oznaczenie Przedstawiciela Administratora, definiuje się z poziomu panelu administracyjnego > menu Konfiguracja ABI > Ustawienia.

konfiguracja i ustawienia

 

 

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.