Przykład wpisu do rejestru zbiorów danych osobowych

wygenerowano automatycznie z programu ABI Administrator

LP. Informacje znajdujące się w rejestrze
1Nazwa zbioru: Klienci sklepu internetowego
2Oznaczenie Administratora Danych: Firma Demo, adres: ul. Demo 27 , regon: 1231234
3Oznaczenie przedstawiciela ADO: nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
  • Sklepy Internwetow SA, Szeroka 12, 30-043 Kraków
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych (Art. 23 ust. 1):
  • Zgoda osoby
  • Realizacja umowy
6Cel przetwarzania danych w zbiorze: Realizacja umowy kupna sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Zarejestrowani klienci sklepu internetowego
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania lub zameldowania
  • Nr NIP
  • Nr telefonu
  • Adres email

9Sposób zbierania danych do zbioru: Dane od osób, których dotyczą
10Informacja o udostępnieniu danych ze zbioru: Dane są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11Odbiorcy danych: Kategorie: Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej XYZ
12Informacja o przekazaniu danych do państwa trzeciego: nie dotyczy
13DatyData wpisu zbioru do rejestru: 2016-03-20
Data modyfikacji zbioru: nie modyfikowany