rodo Tag

W ramach przygotowań do RODO zmodyfikowaliśmy działanie modułu Incydenty. Teraz pozwala on nam na rejestrowanie wszystkich informacji wymaganych artykułem 33 rozporządzenia europejskiego RODO. Tworzenie wpisów do rejestru incydentów odbywa się podobnie, jak w innych modułach za pomocą kilku kroków. Dodawanie incydentu naruszenia ochrony danych Dodawanie incydentu naruszenia odbywa...

Moduł zaprojektowany w celu wypełnienia obowiązków nałożonych rozporządzeniem RODO. Obecna wersja rejestru jest uzupełnieniem Rejestru zbiorów, który mamy obowiązek prowadzić na podstawie dzisiaj obowiązującego prawa. Uzyskujemy zatem kompromis pomiędzy obecnymi unormowaniami, jak i tymi, które obowiązywać zaczną od maja 2018. Jak możemy przeczytać w artykule 30 RODO:...