rejestr Tag

W najnowszej wersji 1.2.0 wprowadziliśmy nowy obszar funkcjonalny służący do rejestrowania wszelkich incydentów, które dotyczą przetwarzanych przez nas danych osobowych. Każda osoba z uprawnieniami może zgłosić incydent. Incydent otrzymuje status „Zgłoszone”. Następnie osoba, której zgłoszenie dotyczy (np. ABI) podejmuje odpowiednie działania rozpoznawcze i naprawcze. Zmienia status...