rejestr zbiorów Tag

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 719 z dn. 25.05.2015 r. źródło) administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi rejestr zbiorów danych, który zawiera informacje wymienione poniżej. Rejestr zbiorów danych - informacje obowiązkowe: nazwa zbioru danych; oznaczenie administratora danych i...