rejestr czynności przetwarzania Tag

Moduł zaprojektowany w celu wypełnienia obowiązków nałożonych rozporządzeniem RODO. Obecna wersja rejestru jest uzupełnieniem Rejestru zbiorów, który mamy obowiązek prowadzić na podstawie dzisiaj obowiązującego prawa. Uzyskujemy zatem kompromis pomiędzy obecnymi unormowaniami, jak i tymi, które obowiązywać zaczną od maja 2018. Jak możemy przeczytać w artykule 30 RODO:...