naruszenie Tag

W wersji 1.5.5 nastąpiło rozbudowanie funkcjonalności Incydentów o mechanizm automatycznego powiadamiania osób odpowiedzialnych (np. ABI lub IOD) o dodaniu nowego incydentu naruszenia przetwarzania danych osobowych. Incydent może być zgłaszany przez dowolną osobę, która ma dostęp do systemu z właściwymi uprawnieniami. Notyfikacja o naruszeniu ochrony danych zostanie wysłana...