ldap Tag

Aplikacja ABI Administrator od wersji 1.6.0 umożliwia import i aktualizację użytkowników z serwera LDAP (np. Microsoft Active Directory, Open LDAP, etc.). Aby korzystać z tej funkcjonalności należy mieć zainstalowany i włączony moduł php-ldap. W celu weryfikacji, czy moduł już jest dostępny najprościej udać się do Panelu administracyjnego...