kategorii Tag

Zmodyfikowano kształt rejestru czynności przetwarzania zgodnie ze wzorem opublikowanym przez UODO (dawniej GIODO) Dodano rejestr czynności kategorii przetwarzania zgodnie ze wzorem opublikowanym przez UODO (dawniej GIODO) Poprawiono działanie importu pliku CSV - zastosowano kodowanie ANSI co eliminuje błędne wyświetlanie czcionek w MS Excel Wprowadzono szereg...