incydenty Tag

W ramach przygotowań do RODO zmodyfikowaliśmy działanie modułu Incydenty. Teraz pozwala on nam na rejestrowanie wszystkich informacji wymaganych artykułem 33 rozporządzenia europejskiego RODO. Tworzenie wpisów do rejestru incydentów odbywa się podobnie, jak w innych modułach za pomocą kilku kroków. Dodawanie incydentu naruszenia ochrony danych Dodawanie incydentu naruszenia odbywa...

W najnowszej wersji 1.2.0 wprowadziliśmy nowy obszar funkcjonalny służący do rejestrowania wszelkich incydentów, które dotyczą przetwarzanych przez nas danych osobowych. Każda osoba z uprawnieniami może zgłosić incydent. Incydent otrzymuje status „Zgłoszone”. Następnie osoba, której zgłoszenie dotyczy (np. ABI) podejmuje odpowiednie działania rozpoznawcze i naprawcze. Zmienia status...