Sprawdzenia – nowy moduł

Sprawdzenia – nowy moduł

Sprawdzenia – moduł programu ABI Administrator to narzędzie przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji do prowadzenie Planu Sprawdzeń oraz ewidencji Sprawozdań ze Sprawdzeń. Funkcjonalność modułu została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11.05.2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z dn. 29.05.2015 r., Poz. 745).

Plan sprawdzeń

Umożliwia prowadzenie planu sprawdzeń poprzez dodawanie do niego poszczególnych pozycji. Dla każdej z nich możemy zdefiniować elementy wymagane prawem, jak np. okres objęty sprawdzeniem, zakres i sposób dokumentowania. Dodatkowo możemy zdefiniować szczegółowo zbiory, programy, miejsca i osoby objęte sprawdzeniem. Dzięki mechanizmowi filtrów możemy wyświetlić tylko sprawdzenia obejmujące dany okres lub status tych sprawdzeń (oczekujące, w toku, wykonane). Dla każdej inspekcji możemy jednym przyciskiem wygenerować raport HTML oraz dokument Plan sprawdzeń dla zawierający zdefiniowane w nim sprawdzenia.

sprawdzenia plan sprawdzeń

Przykład wydruku Planu Sprawdzeń

Przykład wydruku pojedynczej pozycji planu

Sprawozdania ze sprawdzeń

Dodatkowo ABI ma możliwość tworzenia i ewidencjonowania sprawozdań ze sprawdzeń. Sprawozdania mogą obejmować wykonanie sprawdzeń planowanych, ale także doraźnych czy zleconych. Podobnie, jak w planie sprawdzeń możemy zdefiniować elementy sprawozdania określone przepisami oraz elementy dodatkowe. Do każdego sprawozdania możemy podpiąć nieograniczoną liczbę załączników w różnych formatach. Każde sprawozdanie może zostać wydrukowane w wersji do podpisu.

sprawdzenia sprawozdania ze sprawdzeń

Przykład wydruku sprawozdania ze sprawdzenia

Automatyczne tworzenie sprawozdania

Tworzenie sprawozdania ze sprawdzenia zaplanowanego możemy wygenerować niemal automatycznie. Wystarczy wybrać pozycję z planu oraz wypełnić pola dotyczące szczegółów sprawdzenia (opis stanu faktycznego, zatwierdzone naruszenia, zalecenia). Cała reszta zaczyta się automatycznie z planu sprawdzenia. Oczywiście każdy z tych elementów możemy zostać zmieniony na etapie tworzenia sprawozdania. Zapisanie i zamknięcie inspekcji automatycznie zmieni status sprawdzenia zaplanowanego na „w toku” lub „wykonane”.

sprawdzenia planowane

Zgodnie z prawem – krok po kroku

Definiowanie pozycji planu lub tworzenie sprawozdania odbywa się przy pomocy przejrzystego wizzarda, który przeprowadzi nas przez cały proces w kilku jasno zdefiniowanych krokach. Dzięki temu nie pominiemy żadnych elementów, szczególnie tych wymaganych prawem.

Relacje z elementami powiązanymi

Zarówno w planie sprawdzeń, jak i sprawozdaniach ze sprawdzeń elementy dokumentu są „zlinkowane” z pozostałymi elementami systemu. Np. zbiory, programy, osoby, miejsca wyświetlane są w postaci hyperlinków, które umożliwiają szybkie przejście do danego elementu w celu zapoznania się z jego szczegółami.

sprawdzenia relacje ze zbiorami

W celu zapoznania się z działaniem mudułu sprawdzenia zapraszamy do przetestowania wersji DEMO

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.