Sprawdzenia – nowy moduł

Sprawdzenia – nowy moduł

Sprawdzenia – moduł programu ABI Administrator to narzędzie przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji do prowadzenie Planu Sprawdzeń oraz ewidencji Sprawozdań ze Sprawdzeń. Funkcjonalność modułu została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11.05.2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z dn. 29.05.2015 r., Poz. 745).

Finasterid und weitere Medikamente finden Sie in unserer Online-Apotheke https://finasterid-kaufen.com ohne rezept. Finasterid 1 mg ist ein Medikament zur Behandlung von Haarausfall bei Männern. Es ist das Generikum von dem Medikament Propecia (hergestellt von MSD) und enthält denselben aktiven Wirkstoff.

Plan sprawdzeń

Umożliwia prowadzenie planu sprawdzeń poprzez dodawanie do niego poszczególnych pozycji. Dla każdej z nich możemy zdefiniować elementy wymagane prawem, jak np. okres objęty sprawdzeniem, zakres i sposób dokumentowania. Dodatkowo możemy zdefiniować szczegółowo zbiory, programy, miejsca i osoby objęte sprawdzeniem. Dzięki mechanizmowi filtrów możemy wyświetlić tylko sprawdzenia obejmujące dany okres lub status tych sprawdzeń (oczekujące, w toku, wykonane). Dla każdej inspekcji możemy jednym przyciskiem wygenerować raport HTML oraz dokument Plan sprawdzeń dla zawierający zdefiniowane w nim sprawdzenia.

sprawdzenia plan sprawdzeń

Przykład wydruku Planu Sprawdzeń

Przykład wydruku pojedynczej pozycji planu

Sprawozdania ze sprawdzeń

Dodatkowo ABI ma możliwość tworzenia i ewidencjonowania sprawozdań ze sprawdzeń. Sprawozdania mogą obejmować wykonanie sprawdzeń planowanych, ale także doraźnych czy zleconych. Podobnie, jak w planie sprawdzeń możemy zdefiniować elementy sprawozdania określone przepisami oraz elementy dodatkowe. Do każdego sprawozdania możemy podpiąć nieograniczoną liczbę załączników w różnych formatach. Każde sprawozdanie może zostać wydrukowane w wersji do podpisu.

sprawdzenia sprawozdania ze sprawdzeń

Przykład wydruku sprawozdania ze sprawdzenia

Automatyczne tworzenie sprawozdania

Tworzenie sprawozdania ze sprawdzenia zaplanowanego możemy wygenerować niemal automatycznie. Wystarczy wybrać pozycję z planu oraz wypełnić pola dotyczące szczegółów sprawdzenia (opis stanu faktycznego, zatwierdzone naruszenia, zalecenia). Cała reszta zaczyta się automatycznie z planu sprawdzenia. Oczywiście każdy z tych elementów możemy zostać zmieniony na etapie tworzenia sprawozdania. Zapisanie i zamknięcie inspekcji automatycznie zmieni status sprawdzenia zaplanowanego na „w toku” lub „wykonane”.

sprawdzenia planowane

Zgodnie z prawem – krok po kroku

Definiowanie pozycji planu lub tworzenie sprawozdania odbywa się przy pomocy przejrzystego wizzarda, który przeprowadzi nas przez cały proces w kilku jasno zdefiniowanych krokach. Dzięki temu nie pominiemy żadnych elementów, szczególnie tych wymaganych prawem.

Relacje z elementami powiązanymi

Zarówno w planie sprawdzeń, jak i sprawozdaniach ze sprawdzeń elementy dokumentu są „zlinkowane” z pozostałymi elementami systemu. Np. zbiory, programy, osoby, miejsca wyświetlane są w postaci hyperlinków, które umożliwiają szybkie przejście do danego elementu w celu zapoznania się z jego szczegółami.

sprawdzenia relacje ze zbiorami

W celu zapoznania się z działaniem mudułu sprawdzenia zapraszamy do przetestowania wersji DEMO

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.