Rejestr zbiorów danych – NOWOŚĆ

Rejestr zbiorów danych – NOWOŚĆ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 719 z dn. 25.05.2015 r. źródło) administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi rejestr zbiorów danych, który zawiera informacje wymienione poniżej.

Rejestr zbiorów danych – informacje obowiązkowe:

 1. nazwa zbioru danych;
 2. oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;
 3. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu;
 4. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi;
 5. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;
 6. cel przetwarzania danych w zbiorze;
 7. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;
 8. zakres danych przetwarzanych w zbiorze;
 9. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;
 10. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 11. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;
 12. informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego;
 13. a także datę wpisu zbioru do rejestru oraz datę ostatniej modyfikacji i datę wykreślenia zbioru z rejestru.

 

Rejestr zbiorów danych w programie ABI Administrator

W programie ABI Administrator wszystkie obowiązkowe dane możemy edytować, wybierając w aplikacji w menu po lewej stronie pozycję „Rejestry”.

Tworzenie rejestru jest łatwe i odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formie wizzarda, który krok po kroku przeprowadzi nas przez proces tworzenia wpisu do rejestru zbiorów danych.

Rejestr zbiorów danych wizzard

Tworzenie rejestru zbiorów wizzard

Istotnym udogodnieniem jest funkcja programu, która pozwala nam zapisywać dane podmiotów, które zostały wykazane w rejestrze, np. podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Dzięki temu później nie musimy dodawać tej informacji ręcznie a jedynie wybieramy wcześniej zdefiniowany podmiot z listy.

Wszystkie zbiory dodane do rejestru prezentowane są w formie tabelarycznej i zawierają podstawowe informacje na temat wpisu. Kliknięcie w nazwę zbioru przenosi użytkownika do szczegółów zbioru, która są prezentowane w formie tabelarycznej wymaganej rozporządzeniem MAiC.

Dodatkowo do każdego zbioru wpisywanego do rejestru możemy określić zasoby (podzbiory i programy), które są z nim związane, co nie jest wymagane przepisami, ale może być bardzo wygodne dla administratora bezpieczeństwa informacji. Jednym kliknięciem możemy przejść od rejestru do szczegółów związanych ze zbiorem zasobów, a następnie analizować każdy z nich z osobna, czyli np. sprawdzić, w których miejscach następuje przetwarzanie danych w zbiorze, przy pomocy jakich programów, przez których upoważnionych pracowników.

Szczegóły każdego zbioru możemy zapisać w formacie html a następnie opublikować na stronie internetowej lub wydrukować i przechowywać w formie papierowej, w zależności od tego, który sposób przyjęliśmy w naszej organizacji.

Przykład pliku HTML wygenerowanego z programu ABI Administrator, zawierającego szczegóły zbioru wpisanego do rejestru zbiorów danych >>

Dodatkową opcją programu jest możliwość przypięcia do każdego zbioru dowolnych załączników, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Z działaniem rejestru zbiorów danych osobowych można zapoznać się w darmowej wersji demonstracyjnej programu ABI Administrator, która dostępna jest pod adresem https://demo.abiadministrator.pl/ 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.