Pomoc techniczna

Dodano możliwość importu użytkowników z serwera LDAP (Microsoft Active Directory, Open LDAP, etc.). Dzięki temu możliwe jest automatyczne zaimportowanie użytkowników z wybranej grupy AD do systemu ABI Administrator. Zaimportowani użytkownicy znajdą się w grupie "Active directory" lub innej, zdefiniowanej w procesie importu. Email użytkownika będzie...

Dodano mechanizm automatycznego powiadamiania wskazanych osób o zarejestrowaniu w systemie nowego incydentu. Wskazane osoby otrzymują notyfikację mailową wraz z podaniem tytułu zgłoszenia, osoby zgłaszającej, daty i godziny oraz linku do szczegółów zgłoszenia. Osoby, do których wysyłane jest powiadomienie mogą być wybrane spośród osób zarejestrowanych w...

Aktualizacja do wersji 1.5 jest „dużą” aktualizacją i do jej przeprowadzenia koniczne jest manualne zainstalowanie wtyczki. Więcej o tym pisaliśmy tutaj: WERSJA 1.5 – JAK PRZEPROWADZIĆ AKTUALIZACJĘ Zmiany wprowadzone w tej wersji służyły głównie przygotowaniu aplikacji do wymagań RODO. Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym, więc...

W wersji oprogramowania od 1.4.9 nastąpiła zmiana technologiczna, polegająca na scaleniu dotychczasowych trzech wtyczek: AbiDocs, AbiGroups, AbiResources w jeden plugin AbiAdministrator. Uwaga: Aktualizacja wymaga pobrania i ręcznego zainstalowania nowej wersji wtyczki ABIAdministrator 1.4.9 lub wyższej! Jak przeprowadzić aktualizację: 1. Pobieramy plik abi-install.zip (link przesłany został mailem) 2. Zawartość /wp-content/...

Dodano nowy moduł Sprawdzenia Przetestowano działanie aplikacji z wersją WordPress 4.8 Wprowadzono szereg poprawek Zaktualizowano plik tematu ABI Prosimy o aktualizację wtyczek oraz aktualizację tematu ABI. Opis jak przeprowadzić aktualizację znajduje się tutaj: https://abiadministrator.pl/wykonac-aktualizacje-wtyczek-abi-administrator/...

Aktualizacja techniczna. Poprawiono działanie shortcode przy wysyłaniu dokumentu z powiązanym zasobem W dokumentach ustawiana jest domyślnie data bieżąca, jako data początku obowiązywania dokumentu Wprowadzono inne mniejsze poprawki i udogodnienia. Prosimy o aktualizację wtyczek ABI Administrator. Opis jak przeprowadzić aktualizację znajduje się tutaj: https://abiadministrator.pl/wykonac-aktualizacje-wtyczek-abi-administrator/...

W tej wersji rozbudowano mechanizm usprawniający wysyłkę dokumentów. 1 Zatwierdzanie dokumentów. Dokument można wysłać do odbiorcy z przyciskiem akceptacji lub bez niego. Możliwe są 3 opcje: Opcja 1 Dokument wymaga zatwierdzenia przez adresata (zawiera przycisk akceptacji). Shortcode [accept_button label="Akceptuję"]. Do czasu zatwierdzenia dokument będzie miał status "Oczekuje na akceptację". ...