Pomoc techniczna

1. HISTORIA ZMIAN W REJESTRZE ZBIORÓW Wprowadzono wykaz zmian wprowadzanych w rejestrze zbiorów, co odpowiada zapisom paragrafu 6 rozporządzenia, który mówi: [blockquote text="Administrator bezpieczeństwa informacji odnotowuje historię zmian w rejestrze zawierającą: 1) informację o rodzaju zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie); 2) datę dokonania zmiany; 3) informację o zakresie...

Zgodność z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.[vc_separator type='small' position='left'...

1. Dodano możliwość wprowadzenia opisu sposobu wymiany danych między systemami. Opcja dostępna w Programy i zasoby > Nazwa programu > Szczegóły: tabelka Używane programy/zasoby, kolumna Akcje. 2. Dodano raport Przepływów danych między systemami. Raport dostępny w formacie HTML lub CSV. Funkcja dostępna z poziomu Programy i...

Główna zmiana polega na wprowadzeniu mechanizmu łączenia użytkownika z programem. Możemy ponadto określać jego identyfikator w programie oraz zakres uprawnień. Dzięki temu uzyskujemy zgodność z art. 39.1 ustawy ODO. Dane te możemy wygenerować w formie raportu html lub CSV. Poza tym poprawiono działanie wycofania upoważnień...

Usunięto przyczynę błędu, który pojawiał się w czasie generowania dokumentu. Catchable fatal error: Argument 1 passed to BLCResourceShortcodes::GetCategoryReplacements() must be of the type array, object given, called in /abiadministrator/test/wp-content/plugins/AbiResources/inc/blc-res.php on line 294 and defined in /abiadministrator/test/wp-content/plugins/AbiResources/inc/definitions/blc-resource-shortcodes.php on line 57...

Opis zmian w wersji 1.2.0. Aktualizacja miała charakter "dużej" zmiany. Dodano zupełnie nowy moduł Incydenty oraz zmodyfikowano sposób pracy ze Zbiorami oraz generowania raportu z rejestru zbiorów. Teraz możliwe jest wygenerowanie jednego zbiorczego pliku HTML dla wszystkich lub wybranych zbiorów w rejestrze....

Sposób 1 Wykonujemy z poziomu kokpitu administracyjnego WordPress. Z menu wybieramy Wtyczki. Przy wtyczkach, dla których dostępna jest aktualizacja powinna pojawić się odpowiednia informacja wraz z numerem nowej wersji wtyczki. Aktualizację przeprowadzamy poprzez kliknięcie „uruchom aktualizację” osobno dla każdej z wtyczek lub zaznaczamy wtyczki, które zamierzamy...

W poprzedniej części poradnika wyjaśnialiśmy jak zainstalować system Wordpress na serwerze Synology. Teraz omówimy krótko, w jaki sposób zainstalować na nim program ABI Administrator. Wordpress po zainstalowaniu działa w wersji standardowej. Gdy odwiedzimy stroną, to zobaczymy standardowy temat WP. Aby go zmienić, musimy zainstalować temat...