Pomoc techniczna

Zmodyfikowano kształt rejestru czynności przetwarzania zgodnie ze wzorem opublikowanym przez UODO (dawniej GIODO) Dodano rejestr czynności kategorii przetwarzania zgodnie ze wzorem opublikowanym przez UODO (dawniej GIODO) Poprawiono działanie importu pliku CSV - zastosowano kodowanie ANSI co eliminuje błędne wyświetlanie czcionek w MS Excel Wprowadzono szereg...

Dodano możliwość importu użytkowników z serwera LDAP (Microsoft Active Directory, Open LDAP, etc.). Dzięki temu możliwe jest automatyczne zaimportowanie użytkowników z wybranej grupy AD do systemu ABI Administrator. Zaimportowani użytkownicy znajdą się w grupie "Active directory" lub innej, zdefiniowanej w procesie importu. Email użytkownika będzie...

Dodano mechanizm automatycznego powiadamiania wskazanych osób o zarejestrowaniu w systemie nowego incydentu. Wskazane osoby otrzymują notyfikację mailową wraz z podaniem tytułu zgłoszenia, osoby zgłaszającej, daty i godziny oraz linku do szczegółów zgłoszenia. Osoby, do których wysyłane jest powiadomienie mogą być wybrane spośród osób zarejestrowanych w...

Aktualizacja do wersji 1.5 jest „dużą” aktualizacją i do jej przeprowadzenia koniczne jest manualne zainstalowanie wtyczki. Więcej o tym pisaliśmy tutaj: WERSJA 1.5 – JAK PRZEPROWADZIĆ AKTUALIZACJĘ Zmiany wprowadzone w tej wersji służyły głównie przygotowaniu aplikacji do wymagań RODO. Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym, więc...

W wersji oprogramowania od 1.4.9 nastąpiła zmiana technologiczna, polegająca na scaleniu dotychczasowych trzech wtyczek: AbiDocs, AbiGroups, AbiResources w jeden plugin AbiAdministrator. Uwaga: Aktualizacja wymaga pobrania i ręcznego zainstalowania nowej wersji wtyczki ABIAdministrator 1.4.9 lub wyższej! Jak przeprowadzić aktualizację: 1. Pobieramy plik abi-install.zip (link przesłany został mailem) 2. Zawartość /wp-content/...

Dodano nowy moduł Sprawdzenia Przetestowano działanie aplikacji z wersją WordPress 4.8 Wprowadzono szereg poprawek Zaktualizowano plik tematu ABI Prosimy o aktualizację wtyczek oraz aktualizację tematu ABI. Opis jak przeprowadzić aktualizację znajduje się tutaj: https://abiadministrator.pl/wykonac-aktualizacje-wtyczek-abi-administrator/...

Aktualizacja techniczna. Poprawiono działanie shortcode przy wysyłaniu dokumentu z powiązanym zasobem W dokumentach ustawiana jest domyślnie data bieżąca, jako data początku obowiązywania dokumentu Wprowadzono inne mniejsze poprawki i udogodnienia. Prosimy o aktualizację wtyczek ABI Administrator. Opis jak przeprowadzić aktualizację znajduje się tutaj: https://abiadministrator.pl/wykonac-aktualizacje-wtyczek-abi-administrator/...

W tej wersji rozbudowano mechanizm usprawniający wysyłkę dokumentów. 1 Zatwierdzanie dokumentów. Dokument można wysłać do odbiorcy z przyciskiem akceptacji lub bez niego. Możliwe są 3 opcje: Opcja 1 Dokument wymaga zatwierdzenia przez adresata (zawiera przycisk akceptacji). Shortcode [accept_button label="Akceptuję"]. Do czasu zatwierdzenia dokument będzie miał status "Oczekuje na akceptację". ...