Nowości

Aplikacja ABI Administrator od wersji 1.6.0 umożliwia import i aktualizację użytkowników z serwera LDAP (np. Microsoft Active Directory, Open LDAP, etc.). Aby korzystać z tej funkcjonalności należy mieć zainstalowany i włączony moduł php-ldap. W celu weryfikacji, czy moduł już jest dostępny najprościej udać się do Panelu administracyjnego...

W wersji 1.5.5 nastąpiło rozbudowanie funkcjonalności Incydentów o mechanizm automatycznego powiadamiania osób odpowiedzialnych (np. ABI lub IOD) o dodaniu nowego incydentu naruszenia przetwarzania danych osobowych. Incydent może być zgłaszany przez dowolną osobę, która ma dostęp do systemu z właściwymi uprawnieniami. Notyfikacja o naruszeniu ochrony danych zostanie wysłana...

W ramach przygotowań do RODO zmodyfikowaliśmy działanie modułu Incydenty. Teraz pozwala on nam na rejestrowanie wszystkich informacji wymaganych artykułem 33 rozporządzenia europejskiego RODO. Tworzenie wpisów do rejestru incydentów odbywa się podobnie, jak w innych modułach za pomocą kilku kroków. Dodawanie incydentu naruszenia ochrony danych Dodawanie incydentu naruszenia odbywa...

Moduł zaprojektowany w celu wypełnienia obowiązków nałożonych rozporządzeniem RODO. Obecna wersja rejestru jest uzupełnieniem Rejestru zbiorów, który mamy obowiązek prowadzić na podstawie dzisiaj obowiązującego prawa. Uzyskujemy zatem kompromis pomiędzy obecnymi unormowaniami, jak i tymi, które obowiązywać zaczną od maja 2018. Jak możemy przeczytać w artykule 30 RODO:...

Sprawdzenia - moduł programu ABI Administrator to narzędzie przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji do prowadzenie Planu Sprawdzeń oraz ewidencji Sprawozdań ze Sprawdzeń. Funkcjonalność modułu została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11.05.2015 r. w sprawie trybu i sposobu...

[vc_separator type='small' position='center' color='#23A8E0' thickness='5' up='' down=''] Zestaw promocyjny zawiera: Oprogramowanie ABI administrator z licencją dożywotnią, płatną jednorazowo (1 rok zawiera Asystę Serwisową). Więcej o programie Urządzenie Synology NAS model: DS716+II (pełna specyfikacja)   Dodatkowe informacje: Jak stworzyć własną chmurę na Synology Jak zainstalować WordPress na Synology Jak...

W najnowszej wersji 1.2.0 wprowadziliśmy nowy obszar funkcjonalny służący do rejestrowania wszelkich incydentów, które dotyczą przetwarzanych przez nas danych osobowych. Każda osoba z uprawnieniami może zgłosić incydent. Incydent otrzymuje status „Zgłoszone”. Następnie osoba, której zgłoszenie dotyczy (np. ABI) podejmuje odpowiednie działania rozpoznawcze i naprawcze. Zmienia status...

Celem akcji jest pozyskanie jak największej liczby szablonów dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, które przydadzą się w pracy każdego ABI. Pozyskane w ten sposób szablony będą następnie udostępniane pozostałym użytkownikom programu ABI Administrator – bezpłatnie w ramach serwisu. Zapraszamy wszystkich, którzy uważają, że wypracowany przez...

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 719 z dn. 25.05.2015 r. źródło) administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi rejestr zbiorów danych, który zawiera informacje wymienione poniżej. Rejestr zbiorów danych - informacje obowiązkowe: nazwa zbioru danych; oznaczenie administratora danych i...