Author: barlew

W wersji oprogramowania od 1.4.9 nastąpiła zmiana technologiczna, polegająca na scaleniu dotychczasowych trzech wtyczek: AbiDocs, AbiGroups, AbiResources w jeden plugin AbiAdministrator. Uwaga: Aktualizacja wymaga pobrania i ręcznego zainstalowania nowej wersji wtyczki ABIAdministrator 1.4.9 lub wyższej! Jak przeprowadzić aktualizację: 1. Pobieramy plik abi-install.zip (link przesłany został mailem) 2. Zawartość /wp-content/...

Dodano nowy moduł Sprawdzenia Przetestowano działanie aplikacji z wersją WordPress 4.8 Wprowadzono szereg poprawek Zaktualizowano plik tematu ABI Prosimy o aktualizację wtyczek oraz aktualizację tematu ABI. Opis jak przeprowadzić aktualizację znajduje się tutaj: https://abiadministrator.pl/wykonac-aktualizacje-wtyczek-abi-administrator/...

Sprawdzenia - moduł programu ABI Administrator to narzędzie przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji do prowadzenie Planu Sprawdzeń oraz ewidencji Sprawozdań ze Sprawdzeń. Funkcjonalność modułu została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11.05.2015 r. w sprawie trybu i sposobu...

Aktualizacja techniczna. Poprawiono działanie shortcode przy wysyłaniu dokumentu z powiązanym zasobem W dokumentach ustawiana jest domyślnie data bieżąca, jako data początku obowiązywania dokumentu Wprowadzono inne mniejsze poprawki i udogodnienia. Prosimy o aktualizację wtyczek ABI Administrator. Opis jak przeprowadzić aktualizację znajduje się tutaj: https://abiadministrator.pl/wykonac-aktualizacje-wtyczek-abi-administrator/...

W tej wersji rozbudowano mechanizm usprawniający wysyłkę dokumentów. 1 Zatwierdzanie dokumentów. Dokument można wysłać do odbiorcy z przyciskiem akceptacji lub bez niego. Możliwe są 3 opcje: Opcja 1 Dokument wymaga zatwierdzenia przez adresata (zawiera przycisk akceptacji). Shortcode [accept_button label="Akceptuję"]. Do czasu zatwierdzenia dokument będzie miał status "Oczekuje na akceptację". ...

1. HISTORIA ZMIAN W REJESTRZE ZBIORÓW Wprowadzono wykaz zmian wprowadzanych w rejestrze zbiorów, co odpowiada zapisom paragrafu 6 rozporządzenia, który mówi: [blockquote text="Administrator bezpieczeństwa informacji odnotowuje historię zmian w rejestrze zawierającą: 1) informację o rodzaju zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie); 2) datę dokonania zmiany; 3) informację o zakresie...

Zgodność z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.[vc_separator type='small' position='left'...

1. Dodano możliwość wprowadzenia opisu sposobu wymiany danych między systemami. Opcja dostępna w Programy i zasoby > Nazwa programu > Szczegóły: tabelka Używane programy/zasoby, kolumna Akcje. 2. Dodano raport Przepływów danych między systemami. Raport dostępny w formacie HTML lub CSV. Funkcja dostępna z poziomu Programy i...

Główna zmiana polega na wprowadzeniu mechanizmu łączenia użytkownika z programem. Możemy ponadto określać jego identyfikator w programie oraz zakres uprawnień. Dzięki temu uzyskujemy zgodność z art. 39.1 ustawy ODO. Dane te możemy wygenerować w formie raportu html lub CSV. Poza tym poprawiono działanie wycofania upoważnień...

Usunięto przyczynę błędu, który pojawiał się w czasie generowania dokumentu. Catchable fatal error: Argument 1 passed to BLCResourceShortcodes::GetCategoryReplacements() must be of the type array, object given, called in /abiadministrator/test/wp-content/plugins/AbiResources/inc/blc-res.php on line 294 and defined in /abiadministrator/test/wp-content/plugins/AbiResources/inc/definitions/blc-resource-shortcodes.php on line 57...