oprogramowanie dla abi

Oprogramowanie dla ABI

Wspiera ochronę danych osobowych zgodnie z prawem

 

Rejestr czynności przetwarzania

Sprawdzenia i sprawozdania ze sprawdzeń

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr incydentów

Ewidencje miejsc, zabezpieczeń, programów, osób upoważnionych

Wbudowany blog ABI

ABI Administrator to profesjonalne oprogramowanie dla ABI, które wspiera proces ochrony danych osobowych. Doskonałe rozwiązanie dla administratorów bezpieczeństwa informacji i firm świadczących usługi outsourcingu ABI.

Rejestr czynności przetwarzania
(RODO)

Rejestrowanie czynności

Moduł Rejestr czynnosci pozwala na prowadzenie rejestru zgodnie z art. 30 RODO. Zdefiniowano różne typy przetwarzania, takie jak powierzenie, przekazanie, ujawnienie, przyjęcie w powierzenie oraz czynności wewnętrzne, jak np. zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie itp. Moduł pozwala na zaawansowane filtrowanie danych w rejestrze oraz ich eksportowanie do Excela lub generowanie raportu HTML.

 

Raport z czynności

Możemy wygenerować raport ze wszystkich czynności lub tylko dla wybranych. Czynności na raporcie są zgrupowane w zbiorach, których dotyczą. Dzięki temu możemy łatwo i szybko uzyskać raport wszystkich czynności jakie miały miejsce w kontekście różnych zbiorów.

Więcej o module Rejestr czynności tutaj https://abiadministrator.pl/rejestr-czynnosci-przetwarzania-rodo/

SPRAWDZENIA

Plan sprawdzeń

Moduł Sprawdzenie pozwala na prowadzenie przez ABI obowiązkowego planu sprawdzeń. Pozycje do planu wprowadza się przy pomocy wygodnego wizzarda, który zawiera wszelkie informacje wymagane treścią rozporządzenia MAiC. Każda pozycja planu oraz cały plan sprawdzeń mogą być pobrane w formacie HTML w celu wydrukowania i podpisania przez właściwe osoby. Tutaj możemy zobaczyć przykład wydruku dla pojedynczego sprawdzenia, a tutaj wydruk planu sprawdzeń.

 

Sprawozdania ze sprawdzeń

Moduł Sprawdzenia pozwala także rejestrować sprawozdania ze sprawdzeń. Mogą one być związane z wykonaniem wprowadzonych sprawdzeń planowanych, jak również sprawdzeń doraźnych czy zleconych przez GIODO. W przypadku wykonania sprawdzenia planowanego większość informacji zaciąga się z planu, co znacznie ułatwia i przyspiesza tworzenie sprawozdania. Sprawozdanie ze sprawdzenia może być następnie pobrane w formacie HTML w celu ewentualnego wydrukowania i podpisania. Tutaj można zobaczyć przykład sprawozdania ze sprawdzenia.

Więcej o module Sprawdzenia tutaj https://abiadministrator.pl/sprawdzenia-nowy-modul/

Rejestr zbiorów danych

Zgodny z rozporządzeniem MAiC

Tworzenie wpisów do rejestru zbiorów danych odbywa się za pomocą wizzarda, który prowadzi użytkownika po wszystkich elementach rejestru wymaganych rozporządzeniem. Szczegóły rejestru prezentowane są w formie przejrzystej tabeli z możliwością zapisana ich w postaci pliku HTML (zobacz przykład dokumentu wygenerowanego z programu), co może ułatwić publikację na stronie internetowej ADO jeśli zdecydowaliśmy się na prowadzenie rejestru w formie elektronicznej. Więcej na temat rejestru zbiorów danych osobowych

 

Powiązany z innymi zasobami

Poza elementami obowiązkowymi – wymaganymi przepisami prawa – do każdego zbioru wpisanego do rejestru możemy wskazywać elementy powiązane. Mogą nimi być np. programy służące do przetwarzania czy zbiory papierowe. Dzięki temu osoba prowadząca rejestr ma możliwość dokładniejszej analizy zbioru wraz z informacją o upoważnionych osobach, miejscach przetwarzania czy dokumentach z tym związanych. Ponadto, użytkownik ma możliwość przypinania do zbioru załączników, np. dokumentów.

Rejestr incydentów

Zgodny z rozporządzeniem MAiC

Tworzenie wpisów do rejestru zbiorów danych odbywa się za pomocą wizzarda, który prowadzi użytkownika po wszystkich elementach rejestru wymaganych rozporządzeniem. Szczegóły rejestru prezentowane są w formie przejrzystej tabeli z możliwością zapisana ich w postaci pliku HTML (zobacz przykład dokumentu wygenerowanego z programu), co może ułatwić publikację na stronie internetowej ADO jeśli zdecydowaliśmy się na prowadzenie rejestru w formie elektronicznej. Więcej na temat rejestru zbiorów danych osobowych

 

Powiązany z innymi zasobami

Poza elementami obowiązkowymi – wymaganymi przepisami prawa – do każdego zbioru wpisanego do rejestru możemy wskazywać elementy powiązane. Mogą nimi być np. programy służące do przetwarzania czy zbiory papierowe. Dzięki temu osoba prowadząca rejestr ma możliwość dokładniejszej analizy zbioru wraz z informacją o upoważnionych osobach, miejscach przetwarzania czy dokumentach z tym związanych. Ponadto, użytkownik ma możliwość przypinania do zbioru załączników, np. dokumentów.

Zarządzanie osobami i grupami

Oprogramowanie dla ABI - Wykaz osób upoważnionych

Ewidencja osób

W programie możemy zdefiniować dowolną liczbę osób, które zajmują się przetwarzaniem danych osobowych. Dla każdej osoby możemy zdefiniować szereg informacji, które potem będą automatycznie wykorzystywane w programie: np. imię i nazwisko, adres, stanowisko, przełożonego, nr dokumentu tożsamości czy Pesel. Każdej osobie możemy także nadać uprawnienia do poszczególnych elementów programu oraz określić ich zakres.

 

Zarządzanie grupami

Możemy zdefiniować grupy użytkowników, które mogą być tożsame z działami firmy lub też odpowiadać innej kategoryzacji. Dana osoba może należeć do więcej niż jednej grupy dzięki czemu jesteśmy w stanie wygodnie zarządzać nawet bardzo rozbudowanymi strukturami organizacyjnymi. Dzięki przypisaniu użytkowników do grup możemy łatwo wygenerować jeden dokument, który będzie automatycznie rozesłany do wszystkich członków grupy.

Zarządzanie upoważnieniami i dokumentami

Intelignetne szablony dokumentów

W systemie możemy zdefiniować szereg szablonów dokumentów, które później będą stanowiły podstawę do generowania indywidualnych dokumentów. W szablonie poza treścią zasadniczą możemy zastosować elementy dynamiczne, które wprowadzamy jako tzw. shortcody, a które z chwilą wygenerowania dokumentu zamienią się automatycznie w konkretne wartości, np. imię i nazwisko odbiorcy, data wysłania dokumentu, data rozpoczęcia obowiązywania i zakończenia czy też nazwa, lokalizacja zbioru danych, którego dokument będzie dotyczył.

 

Elektroniczna akceptacja dokumentów

W szablonie możemy umieścić przycisk akceptacji, który po kliknięciu przez adresata dokumentu zamieni się w timepstamp zawierający nazwę adresata, datę akceptacji i IP komputera, z którego nastąpiła akceptacja. Tak wygenerowany timestamp można traktować jako coś w rodzaju elektronicznego podpisu użytkownika. Treść przycisku może być dowolna i dopasowana do treści dokumentu. Jego kliknięcie jest tożsame z akceptacją dokumentu, co sprawi, że status dokumentu automatycznie zmieni się z oczekującego na zaakceptowany.

Oprogramowanie dla ABI - szablon dokumentów ABI

Ewidencje zbiorów, programów, miejsc i zabezpieczeń

wykaz zbiorów danych osobowych - Oprogramowanie dla ABI
miejsca przetwarzania danych osobowych - Oprogramowanie dla ABI

Zbiory danych osobowych

W programie mamy możliwość rejestrowania nieograniczonej liczby zbiorów danych osobowych oraz nadania im dowolnych kategorii – np. zbiory danych pracowników, klientów, użytkowników newslettera i innych. W szczegółach danego zbioru łatwo sprawdzimy kto jest upoważniony do jego przetwarzania oraz jakie dokumenty – np. upoważnienia – są z tym związane.

 

Programy do przetwarzania

Możemy również zdefiniować konkretne programy przy pomocy, których następuje przetwarzanie danych osobowych. Dla każdego programu możemy określić listę użytkowników oraz sposoby zabezpieczenia.

 

Miejsca przetwarzania i zabezpieczenia

W systemie prowadzimy ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych. Ma ona strukturę drzewiastą, którą możemy dowolnie definiować, dzięki czemu możemy zidentyfikować bardzo szczegółowo nawet najmniejsze obszary przetwarzania danych, np. część pokoju. Korzystając z widoku drzewa łatwo możemy określić, w których lokalizacjach występują zasoby chronione, a kliknięcie w link przeniesie nas do widoku szczegółowego. Dla każdej lokalizacji możemy przypisać stosowane w niej zabezpieczenia oraz funkcję jaką pełni ona w kontekście konkretnych zbiorów – np. pomieszczenie biurowe, serwerownia, archiwum itp.

Powered by WordPress

Dlaczego WordPress

Zacznijmy od tego, że WordPress już od dawna nie jest tylko systemem blogowym, którym był na początku, ale stał się potężną platformą, na której nawet bardzo duże organizacje stawiają coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Miliony użytkowników na całym świecie gwarantują ciągły rozwój tego systemu a tysiące developerów codziennie tworzy i rozwija dedykowane pluginy do systemu, którymi możemy obsłużyć właściwie każdy obszar naszej działalności. Dlatego postanowiliśmy zbudować na tej platformie oprogramowanie dla ABI. Poza tym WordPress jako system otwarty daje użytkownikom właściwie nieograniczone możliwości customizacji, chociażby w zakresie designu, który możemy modyfikować sami lub też wykorzystać tysiące gotowych templatów. Wreszcie najważniejsze, WordPress jest darmowy!

 

Wpisy widoczne dla wybranych

Dzięki WordPressowi możemy wykorzystać system jako uniwersalny blog firmowy, na którym uprawnione osoby będą publikowały treści. Wyposażyliśmy system w specjalny plugin, kóry daje możliwość publikowania wpisów dla określonych osób lub całych grup użytkowników. Dzięki temu możemy informować np. tylko wybrane działy o sprawach je dotyczących, chroniąc przy tym te treści przed dostępem osób nieuprawnionych. Łatwo można sobie wyobrazić sytuację, gdy poszczególne działy firmy czy grupy wykorzystują to narzędzie jako swoistą gazetkę zakładową, co na pewno usprawni znacząco komunikację w organizacji.

wordpress wpis widoczny tylko dla wybranych

WYMAGANIA TECHNICZNE

  • Serwer w sieci LAN lub u dowolnego providera usług hostingowych
  • Na serwerze zainstalowany Wordpress 4.5 lub nowszy (więcej informacji o WordPress)
  • Przeglądarka internetowa (zalecane: Chrome, Firefox)
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080